[Ur nummer: 06/2009] Livs kommer att utveckla former för att organisera papperslösa, helst gemensamt med LO. Det beslutade kongressen på sista kongressdagen. Därmed blir Livs det andra förbundet i LO-familjen som öppnar upp för papperslösa att bli medlemmar.
Det var efter ett inlägg av Natasa Stojkovic, från Livs avd 4 Stockholm, som förbundsstyrelsens föredragande bestämde sig för att bifalla motionen om papperslösa som styrelsen tidigare valt att bara besvara. Hon fick, efter att ha pratat för motionen om de papperslösa, stående ovationer från hela kongressen.
Livs kommer inte bara att utveckla former för att organisera papperslösa, det vill säga människor som vistas illegalt i landet. Förbundet kommer också att verka för att papperslösas arbete avkriminaliseras och att tiderna för asylsökande kortas markant. Förbundet kommer också att arbeta för lagstadgad rätt till skolgång för barn till papperslösa och för fullvärdig sjukvård till papperslösa.
– Vi hade intagit en teknisk syn på möjligheten att organisera papperslösa. Men när Natasa stod i talarstolen insåg vi att vi resonerat fel. Vi tänkte som yrkesmänniskor men borde ha tänkt med hjärtat, sade Hans-Olof Nilsson, förbundsordförande, i sitt avslutningstal till kongressen.