[Ur nummer: 06/2009] Förbundet ska verka politiskt för att landets kommuner ska erbjuda barnomsorg även på obekväm arbetstid. Ett växande problem ute på arbetsplatserna är att hitta arbetstider som passar småbarnsföräldrar.
Gullvi Johansson, avdelning 11, uppmanade alla ombud som är aktiva i s-föreningar att driva frågan.