[Ur nummer: 06/2009] Mer än en miljard människor bor i slumområden. Ändå behandlas de ofta som en parentes i stadsmiljön. De är anonyma, undangömda. Men i boken Vi som bor här skildrar Jonas Bendiksen livet i kåkstäderna.
Han har själv levt i slummen, i bland annat Caracas, Nairobi och Mumbai. Misären och smutsen syns i hans intima fotografier, men också vardagen.
De improviserade möblerna, stunderna runt det lilla middagsbordet. Bendiksen visar att skjulen och de minimala rummen skiljer sig åt. Han fångar de små bostädernas särprägel, utan att det blir voyeuristiskt, eftersom han kommer nära individerna.
I Jakarta lever en familj under en bro. De gör klädlinor och klistrar upp små dekaler på betongväggarna för att få det finare. I Nairobi drömmer en man om en fläkt till det minimala rummet där tio personer sover på en säng.
– Om vi berättar hur vi bor, kommer då någon att tro oss? frågar Nagamma Shilpiri i Mumbai.
Bendiksens svar verkar vara detta: att föra fattigdomens misär lite närmre.
Framförallt fångar han hur utblottade människor ändå gör sitt bästa för att skapa värdiga liv. De får själva formulera svårigheterna – och så många som möjligt borde lyssna.

Boktitel: Vi som bor här
Författare: Jonas Bendiksen
Förlag: Max Ström Förlag