Kulturjournalisten
och före detta kocken
Bo Ludvigsson har läst Gunnar Brulins och Malin Klingzell-Brulins nya bok
om matdemokrati

Boktitel: Dagens rätt – om mat, makt och människovärde
Författare: Gunnar Brulin och Malin Klingzell-Brulin
Förlag: Bilda förlag 2009

[Ur nummer: 07/2009] ”I varje bit bröd
jag tar i munnen, finns
alla människor,
hela jorden, hela himlen
och alla stjärnorna”

Dessa mättade rader är Göran Sonnevis i diktsamlingen Språk; Verktyg; Eld (1979). De kan också sägas utgöra en symbolladdad klangbotten för reportageboken Dagens rätt – om mat, makt och människovärde av Gunnar Brulin och Malin Klingzell-Brulin, som självklart citerar Sonnevi på försättsbladet.
I sina reportage låter de oss möta människor i Brasilien och i Thailand, i Filippinerna, i Ghana, i Indien, i Nederländerna och i Sverige. Människor som lever och arbetar under diametralt motsatta villkor men har en sak gemensamt: de sliter hårt i den globala livsmedelsindustrin. Inte så sällan åt profithungrande finanskapitalister som styr över hur vårt dagliga bröd produceras, hur det ser ut och vad det innehåller utan att vi som köper maten har en aning om vilka som äger företagen, på vilka platser och under vilka omständigheter födan produceras, och varför den produceras i megafabriker.
Författarna rätar därvidlag ut åtskilliga frågetecken, sätter företeelser och begrepp i sammanhang så att pusselbitar faller på plats och bildar ett mönster. Transnationella företag bygger globala varumärken under mottot: Mest möjliga vinst för minst möjliga insats. Vilket numera allt oftare och på allt fler platser världen över stavas bemanningsföretag samt antifacklig retorik och aktivitet, och vad som har kallats jobbförstörelse. Det vill säga att förändringar av och investeringar i produktionsapparaten uteblir till förmån för aktieutdelningar, bonusar och värdestegring.

Det finns ju gradskillnader även i helvetet varför motsägelsefullheter och komplexa skeenden också uppmärksammas i boken, som dels bygger på tidigare publicerade texter i Mål & Medel, dels på nytt tidigare opublicerat material.
Sammantaget är det stor spännvidd på texterna som vilar på omfattande research och kunskap om den nya maktordningen, i vilken sådant som fördjupad demokrati, och tillvaratagande av arbetarnas kunskaper inte prioriteras. Väl ingen slump att Livs?medelsarbetarförbundet inte får delta i alliansregeringens strategigrupp Liss, som ska främja jobb och företagande i den svenska livsmedelssektorn, tänker man utifrån nationell horisont.
Boken Dagens rätt – om mat, makt och människovärde greppar som synes mycket, och mycket som är komplext. Alltid utifrån ett fackligt perspektiv även när det handlar om global hunger (minns matkrisen våren 2008), om global handel/?fri?handel och global finanskris. Författarnas engagemang är stort och otvetydigt. Särskilt väcker därför deras arbetsplatsreportage starka känslor, för att inte säga vrede, över omoral och iskalla cyniker som utnyttjar människors utsatthet, och över systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter. Samtidigt som man känner en stilla häpnad över att vi i solidaritet med kaffebönder köper Rättevisemärkt ovetandes om att företaget som packar Fair trade-kaffe kanske inte vill teckna kollektivavtal.

Här ges också flera exempel på framgångsrik facklig strategi, såväl i nationella sammanhang som i allianser över gränserna, exempelvis mot ”out?sourcing”. När den globala arbetarklassen som kanske inte finns – ännu – samlas i gemensam ansträngning uppnås resultat. Läsaren får också nya begrepp som matdemokrati och matsuveränitet att fundera över. Och inser, som Göran Sonnevi, att allt hänger ihop.