[Ur nummer: 07/2009] Livsklubben på Swedish Match i Göteborg har 254 medlemmar. Det lokala avtalet förhandlades fram vid utläggningen av årets pott på 4,16 kronor. Varje anställd avstår 6 öre till en kompetensutvecklingsfond mot att företaget bidrar med det dubbla, alltså 12 öre per timme. Sammanlagt 18 öre.
På ett år blir det cirka 130000 kronor. Dessa pengar ska varje anställd kunna ansöka om som ett bidrag för att läsa upp till högskolekompetens. Pengarna betalas ut efter att man avslutat kursen med minst godkänt. Summan som betalas ut uppgår till hälften av studiepoängen.
Klubbstyrelsen och företagsledningen beslutar gemensamt vilka som ska få bidraget. Om det slår bra ut och många söker har några kriterier för att prioritera satts upp. Den sökande ska vara anställd på företaget, det spelar inte någon roll om det är fast eller tillfälligt. Har personen redan en gång fått bidraget så hamnar han eller hon längre ner. Det kan vara max 25 som får det per år.
Meningen är inte att man ska läsa på hel eller halvfart, utan att man ska läsa vid sidan om jobbet. Bidraget utgår när man är klar och godkänd på kursen.