[Ur nummer: 07/2009] Konservindustrin var länge en huvudnäring i Bohuslän. Som mest fanns här på 1950-talet runt 70 fabriker. Idag finns inte många av dem kvar. Abba är det dominerande företaget på marknaden.
Det har alltid funnits en uppdelning i manliga och kvinnliga jobb. Kvinnor har stått för bearbetning av råvaran. Männen har stått för det mer servicebetonade arbetet, tungt eller tekniskt.
Ett stort problem som facket kämpat med har varit de många arbetsskadorna inom industrin. Lokaler där det ofta varit kallt, vått och problem med hala golv. Arbete som orsakat framför allt förslitningsskador men också skärsår och allergier.
Teknikutvecklingen har därför varit välkommen, även om syftet inte i första hand varit att minska skadorna utan snarare ersätta det kostnadskrävande handarbetet och öka produktionen.