[Ur nummer: 07/2009] De inhyrda arbetarna på Unilevers tefabrik i Khanewal i Pakistan som gör Liptons te har bildat en aktionsgrupp som kräver fast anställning
direkt hos Unilever. Det har gruppen gjort med hjälp av den globala yrkesfederationen IUL och pakistanska livsmedelsarbetareförbundet (National Federation of Food).
Aktionsgruppen har tillsammans med IUL stämt företaget inför OECDs nationella kontaktpunkt i Storbritannien – som är den brittiska myndighet som ansvarar för att kontrollera tillämpningen av OECDs riktlinjer för multinationella företag. Den brittiska myndigheten har godkänt IULs OECD-protest mot företagets systematiska utnyttjande av tillfällig arbetskraft.
Unilever har medgett att det innebär ”vissa problem” att driva en fabrik med 22 fast anställda av en bemanning på i genomsnitt 533 arbetare. I praktiken har antalet ofta överstigit 700.
Samtidigt har Unilevers pakistanska direktörer trappat upp de brutala angreppen på de inhyrda arbetarna, som kräver fast anställning, genom att vägra ge dem jobb och driva dem djupare in i fattigdom.
Den 27 april började Unilever skicka hem runt två tredjedelar av de 237 inhyrda arbetare som gått med i aktionsgruppen.
De får jobb i åtta och max 18 dagar i månaden på fabriken. De får ut från 9 till 24 procent av lägstalönerna för de fasta. Samtidigt anställs nya tillfälligarbetare parallellt med att Unilever försöker splittra arbetarna genom att tvinga fram hårdare konkurrens om svältlöner.
IUL uppmanar till protester mot Unilevers ledning. Det finns möjlighet att skicka ett protestbrev till Unilever på IULs hemsida. Kontaktuppgifter för kampanjen är casualtea@iuf.org.