Vid inhyrning av personal är arbetsgivare med kollektivavtal skyldig att begära förhandling med det lokala facket enligt MBL §§ 11 och 38. Fackklubben bör då vara noga med att kontrollera att det är ett seriöst bemanningsföretag som arbetsgivaren vill anlita.

[Ur nummer: 07/2009] Det säger Dan Holke, chef på LO-TCOs Rättsskydd.
Hur kan fackligt förtroendevalda kontrollera att ett bemanningsföretag är seriöst? Jo, enligt Dan Holke, så kan det ske genom att begära in information om företaget. Det gäller att kontrollera att det finns kollektivavtal, att företaget inte har skulder hos kronofogden, att ställa frågor kring arbetsmiljöarbetet och att företaget har f-skattsedel. För att nämna några exempel.
– Vid sidan av de seriösa företagen finns en hel del skumma företag i bemanningsbranschen. Det beror på att det är relativt lätt att etablera den här typen av företag. Det behövs inget startkapital, vilket gör att det är attraktivt för dem som ägnar sig åt ekonomisk brottslighet, säger han.
Han understryker också att det är avgörande för arbetstagarbegreppet om det uthyrande företaget är seriöst eller inte.
– Är det ett seriöst bemanningsföretag så är det möjligt att som inhyrd jobba långa perioder och ändå anses som anställd hos bemanningsföretaget. Är det däremot ett oseriöst företag, som inte uppfyller de krav som ställs på en arbetsgivare, så betraktas inhyrda som anställda på det inhyrande företaget.