[Ur nummer: 07/2009] Det ska inte längre vara möjligt att läsa upp sina gymnasiebetyg på Komvux. Bara den som helt saknar betyget godkänt ska kunna läsa upp betygen. Enligt skolminister Jan Björk-lund leder denna nya lag till mindre slöseri med resurser.
Den borgerliga regeringens skolpolitik står i klar motsättning till arbetarrörelsens.
I Livs näringspolitiska program Du sköna nya värld talas om en helt annan verklighet. Dagens arbetsmarknad präglas av snabba förändringar som kräver en väl utbyggd vuxenutbildning.
I programmet slår man fast: ”Det är aldrig för sent att lära om och lära nytt. Satsa på vuxenutbildningen.”
Det gäller också svenska för invandrare, SFI. Den behöver förbättras. Språkkunskaper är ett av de främsta verktygen för att lyckas med integration.
Livs anser att språkundervisningen i princip ska startas omedelbart efter ankomsten till Sverige och kunna ske parallellt med arbete, praktik och andra studier eller översättning (validering) av kompetens.