[Ur nummer: 07/2009] Från och med den 1 juli träder några nya regler i a-kassan i kraft. Det kommer att bli enklare att bli medlem i Livs a-kassa. Kravet på att man ska ha en anställning eller ha arbetat under en viss tid slopas. Fortfarande krävs emellertid att man arbetat inom kassans verksamhetsområde i sin senaste anställning.
Den som är medlem räknar sina medlemskapsmånader under 2009 dubbelt.
Det innebär att den som endast varit medlem i 6 månader får tillgodoräkna sig 12 månaders medlemskap. Den som söker arbetslöshetsersättning efter den 1 juli kan därmed eventuellt ha rätt till inkomstrelaterad ersättning.
Den nya regeln påverkar inte Livs inkomstförsäkring. I den gäller fortfarande 12 månaders medlemskap i förbundet.