[Ur nummer: 07/2009] -Vi måste konfrontera de transnationella företagen och bygga upp vår makt inom dessa, sa Ron Oswald, IULs generalsekreterare på Livs kongress.
Han nämnde en rad exempel på fackliga framgångar. En var tearbetarna kamp vid Unilevers Liptonfabrik i Pakistan. Den har lett till att företaget tvingats möta IUL som motpart i samband med utredning av brott mot OECDs riktlinjer.
– Unilever har tidigare sagt att det aldrig kommer att tala med IUL, men nu har det tvingats att göra det, konstaterade Ron Oswald.
Det mest lyckade exemplet på att det går att bygga upp en facklig motmakt inom företagen är Coca-Cola.