[Ur nummer: 09/2009] Wasabröds ägare Barilla har beslutat att investera 150 miljoner kronor i modernisering och effektivisering av fabriken i Filipstad.
Livs klubbordförande Christer Jonsson säger att det är ett positivt besked. Det behövs investeringar i bättre arbetsmiljö.
– Jag tror också att det på sikt leder till att vi kan behålla fler jobb. Alternativet hade varit att företagets fabrik i Tyskland hade fått pengarna och då hade vi förlorat fler produkter.
Enligt företagets prognos kommer effektiviseringen att leda till en minskning av personalbehovet med cirka 100 tjänster på 4-5 år. Det innebär att tio personer per år kan komma att varslas.
– En stor del av minskningen borde gå att lösa med pensionsavgångar och anställningsstopp, säger Christer Jonsson.