Clara Diesens dikt växte till en släktkrönika

Clara Diesen började skriva om sin mormor – men dikten växte ut till en hel släktkrönika. I den mosaiken av röster letade hon efter både sin och Sveriges historia.

[Ur nummer: 09/2009] – Jag tror att många kommer till en punkt där man blir nyfiken och vill gå tillbaka, säger hon.

Minnena är ofta både fragmentariska och subjektiva. Precis som skrivprocessen. Därför tycker Clara Diesen att det passar särskilt bra att göra släktkrönika av poesi.
– Släktkrönikor finns ju mycket i romanform, men jag hade inte sett så många i diktform, säger hon.
Hittills har Clara Diesens poesi rört sig i mindre rum, ofta mellan ett ”du” och ett ”jag”. Men i När du är som yngst (Albert Bonniers förlag, 2009) vävs en mångfald röster samman, från olika platser och olika tids?åldrar.
Där finns till exempel Claras mormor som växte upp när skafferierna gapade tomma, och hennes farfars far som var telegrafist på en ö i Nordnorge. Men det är inte en dokumentär bok. Clara Diesen gjorde ingen grundlig research, utan utgick istället från historier och minnen som hon broderade kring. Och de fragmenten tycker hon kan vara nog så talande.

”Man ser och vet så lite”
– Skulle man berätta allt i en människas liv skulle det bli ett ofantligt verk. Man ser och vet så lite, men samtidigt är det mycket nog, säger hon.
Clara Diesen skriver ofta utifrån bilder, så även denna gång. Hon försökte hålla fast minnena från barndomen i hela dess detaljrikedom. Då utkristalliserades dessutom ett mönster.
– Det här är också en historia om Sverige, och om klassresor. Att det blev en historisk diktsamling, kändes viktigt, säger hon.
Hon hoppas att andra ska komma att tänka på sin egen släkt. Men för henne betyder också boken mycket på ett privat plan.
Hon har själv nyligen fått barn, och ville inventera sin och sin familjs historia. Under skrivandet upptäckte hon nya saker om sin släkt. Bland annat hur hårt de ofta jobbade, hur kort tid sedan de var tvungna att kämpa för maten.

I farfars fars fotspår
Att hennes farfars far var telegrafist tyckte Clara Diesen också var särskilt spännande, eftersom hon menar att hon på ett sätt går i hans fotspår.
– Jag håller också på med kommunikation. Han försökte utveckla och förbättra signalen, som jag. För mig handlar skrivande också om kommunikation, även om folk tycker poesi kan vara svårt. Men det tycker inte jag, jag sänder ut signaler, och någonstans känner jag mig lite som en poesitelegrafist, säger hon.