LO ställer in gemensam information med Almega

LO ställer in gemensam information om ändringar i bemanningsavtalet som man skulle hållit med arbetsgivarorganisationen Almega. LO gör det efter att motparten gått ut med ett pressmeddelande där en ny regel betonas på ett sådant sätt att det kan leda till lönedumpning.

[Ur nummer: 09/2009] Den nya undantagsregeln handlar om hur lön och arbetsvillkor för inhyrda ska bestämmas när de kommer till en arbetsplats där det saknas anställda med motsvarande arbetsuppgifter att jämföra med. I sådana fall ska bemanningsföretaget förhandla med ”kund?företagets fack”.
Det här är ett undantag från huvudregeln som säger att den inhyrdes lön ska beräknas utifrån genomsnittet för de fast anställda på arbetsstället.

”Olycklig formulering”
I pressmeddelandet använder Almegas chefsförhandlare Gunnar Järsjö undantaget för att diskutera det rimliga i huvudregeln. Hans exempel lyder:
”När de anställda är en grupp äldre med lång erfarenhet uppfattas det som stötande, inte minst bland de anställda, att inhyrda 19-åringar har samma lön”.
– Denna formulering var lite olycklig, säger Gunnar Järsjö. Syftet med den var inte att pressa fram sänkta löner. Vad det handlar om är att hitta jämförelsegrupper som våra medlemsföretag anser är relevanta.
Han påpekar också att verkligheten har förändrats efter att bemanningsavtalet skrevs för nio år sedan. Då handlade det om att man hyrde in lite extra folk. Idag kan hela arbetsplatser bemannas av inhyrda.
– Jag tycker att det är synd att vi inte kan hålla informationen sida vid sida. Det skulle ha varit bra, säger han.
Håkan Löfgren på LO som sköter LO-förbundens gemensamma förhandlingar om bemanningsavtalet är missnöjd med hur Almega vårdat överenskommelsen. Han betonar att den nya undantagsregeln bara är tillämplig i de fall det inte finns några fast anställda att jämföra med. Det är en situation som varken LO eller medlemsförbunden tycker är bra.
– Vi har inga sådana arbetsplatser. Den nya regeln har ingen tillämpning hos oss, säger Mikael Löthén, förbundsombudsman på Livs.

Bara inhyrda
På Handels avtalsområden har det förekommit arbetsplatser med endast inhyrda. En sådan var Menigos stora centrallager i Strängnäs med 70-tal anställda.
– Vi anser att inhyrning bara ska vara ett begränsat komplement till fast anställning. Det lyckades vi också få till på Menigo, säger Mikael Segel, förbundsombudsman på Handels.
Han tycker ändå att den nya undantagsregeln är ett steg framåt i de fall det inte finns några fast anställda. Då kan en förhandling med ”kundföretagets fack” vara ett sätt.