Förhandlingarna har kört fast på flera stora arbetsplatser

Årets förhandlingar om fördelning av lönepotten har kört fast på ett tiotal stora arbetsplatser. Orsaken är att arbetsgivarna har delat upp de anställda i två grupper, en för fackliga medlemmar och en för oorganiserade.

[Ur nummer: 09/2009] – I våra avtal lägger vi alla pengar i en pott och fördelar lokalt. Om det ska fungera måste vi få reda på allas löneuppgifter. Om det inte går måste vi återgå till den gamla ordningen med stora generella utlägg som bestäms centralt, säger Livs andre ordförande Gerald Lindberg.

Central förhandling
Livs accepterar inte en uppdelning av potten i två delar. I samtliga tvister har förbundet begärt central förhandling och ett generellt utlägg av lönepotten, det vill säga lika för alla. I några fall har tvisterna gått vidare till lönenämnden, där en opartisk ordförande har utslagsröst.
– Vi uppfattar det som att företagen vill göra upp, men att de inte får göra det på grund av central rådgivning från Livsmedelsföretagen, Li. Vi har i våra lokala förhandlingar sett listor som bygger på att man delar upp potten och ställer frågan: ”Vill du att facket ska förhandla för dig?”

”Relationen ska vårdas”
* Enligt en dom i arbetsdomstolen, AD, är det inte föreningsrättskränkande att ställa frågan om medlemskap.
– Nej, så är det, men vi finner Li:s agerande märkligt. Vi är två parter som kommit överens om ett avtal. Den relationen måste vårdas.
* Li hänvisar till en dom i länsrätten som säger att det kan strida mot personuppgiftslagen, PUL, att utan samtycke lämna ut oorganiserades löneuppgifter.
– Men den domen har inte vunnit laga kraft. Den är överklagad.
Tvister på bland annat Arla, Milko, Gevalia, Kavli och Åbro har gått till central förhandling.

Lika för alla
På Åbro löstes tvisten med ett generellt utlägg på 4,16 kronor, lika för alla.
Om det i framtiden kommer att bli mer generella utlägg som tas centralt, tycker vice ordförande i Livsklubben, Leif Pettersson, att det vore en nackdel, men den skulle inte ha någon avgörande betydelse.
– Vi har en del lönejusteringar som behöver göras. Men det är naturligtvis företaget som skulle bli mest besviket. Det viktiga är att vi tar den här striden om att avtalet gäller alla på arbetsplatsen.
– Gör vi inte det nu så kommer vi att bli överspelade.
Kenneth Ekberg, klubbordförande på Gevalia, säger att han inte anser att det är möjligt att fortsätta med det lokala lönesystemet, som har ett stort individuellt inslag, om inte båda parter ges möjlighet till insyn i hur alla bedömningar görs.