[Ur nummer: 09/2009] Storstrejken 1909 var den första stora arbetsmarknadskonflikten mellan LO och SAF. Den pågick mellan den 4 augusti och den 6 september, det vill säga för nästan exakt 100 år sedan.
Det var SAFs krav på lönesänkning som var bakgrunden till strejken. SAF drev kraven i en rådande lågkonjunktur. För att få igenom dessa lockoutades 80000 arbetare. LO svarade med en strejk där som mest cirka 220000 arbetare deltog. Strejk??kassorna var dock små och efter en månad tvingades man avbryta strejken.
LO förlorade på kort sikt nästan hälften av medlemmarna. Samtidigt sägs storstrejken ha banat väg för den svenska samförståndslinjen som ledde fram till Saltsjöbadsavtalet 1938.
För att uppmärksamma 100-årsminnet av strejken har Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek tagit fram en webbaserad guide, se www.arbark.se/
2009/07/storstrejken-1909/
Den 25 augusti invigdes också en utställning om strejken på Arbetets museum i Norrköping. Fokus är vad som hände i Norrköping under konflikten.