[Ur nummer: 10/2009] Boktitel: Mäster
Författare: Alexandra Coelho Ahndoril
Förlag: Albert Bonniers förlag

Varje gång jag går förbi statyn av Mäster Palm som liten och krum spanar ut över Norra Bantorget i Stockholm, ett stenkast från Mål & Medels redaktion, tänker jag ungefär som så, att där står en man vars bittra erfarenheter, drömmar och mod förvandlade honom själv och människorna omkring honom, och därmed världen och historien. Därför öppnar jag Alexandra Coelho Ahndorils roman om August med stora förväntningar. Därtill har hon ju imponerat med två tidigare romaner om personer som i sina historiska sammanhang bidrog till att förvandla synen på världen och människan genom att envetet följa sina visioner, kanske på andras bekostnad: Stjärneborg om astronomen Tycho Brahe och Birgitta och Katrina om den heliga Birgitta Birgersdotter,
Förväntningarna infrias med råge. Romanen om August Palm må vara tämligen liten till formatet men är stor som läsupplevelse. Den är språkligt sinnlig – ibland dock med anakronistisk skruv i psykologiseringen. Den är innehållsligt gripande och engagerande. Det är en berättelse om ett märkligt människoöde, om uppoffringar och passion, hänsynslöshet och motsägelser. Så förvandlas historia till kött och blod.