– Vi har ganska bara koll, säger Mattias Axelsson, klubbordförande på Scan i Linköping. Nu kommer vi att kräva att företaget ökar utbildningstakten av styckare och slaktare.

[Ur nummer: 10/2009] Mattias Axelsson kan inte acceptera att man säger upp egen personal på en anläggning och tar in inhyrd personal för
att klara volymerna på en annan. En så stor ökning av produktionen kommer att skapa problem. Redan före förslaget till ny strukturplan fanns ett behov av att direktanställa fler styckare. Det är ett 25-tal som är inhyrda.
– Vi anser att det finns ett anställningsbehov. Det kommer att bli avsevärt större, eftersom det är frågan om 60-70 nya
jobb. I höst har ett gäng varit inne ett helt år.
Klubben hade redan före strukturplanen planerat att ta upp en ny diskussion om anställningsbehovet.
* Vill de inhyrda bli anställda?
– Några vet jag vill bli det. Vi har redan några
som varit inhyrda och blivit fast anställda.
* Har ni någon kontakt
med de inhyrda?
– De som jobbar i uthyrningsföretagen är försiktiga när de pratar med oss. I dessa företag finns en annan kultur, de är nog rädda för att prata med oss. Nu har vi ändå en fördel i att ha en person som är fackligt kontakt ombud och kan polska. Den killen talar med de inhyrda. Vi behöver få bättre koll på de inhyrdas löner.
Han tycker att klubben har bra redskap att agera mot oseriösa uthyrningsföretag.
– Det vi skulle behöva är att få mer makt över grundbemanningen. Det ska inte vara så att man fyller ut med inhyrda. Det ska bara vara vid arbetstoppar, hög
sjukfrånvaro och semester.