– Förbundet ska självklart ge alla klubbar inom Scan och övriga inom branschen den hjälp som de behöver för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen, säger Livs förbundsombudsman Mikael Löthén.

[Ur nummer: 10/2009] Mycket av arbetet måste fortfarande göras
lokalt, förklarar Mikael Löthén. Det är i
den lokala förhandlingen som det inhyrande
företaget har att bevisa att det företag
som man hyr in är seriöst i alla avseenden.
– Alla tjänar på att vi krokar arm i de
här frågorna. Vad gäller de tio styckarna
på slakteriet i Kristianstad var det många
frågor som hängde ihop och i den förlikning
som gjordes gällde det att komma
fram till det som var bäst för alla tio.
Han pekar på flera framsteg som gjorts
under det senaste året.
Det inhyrande företaget kan till exempel
bli skyldigt att betala skatt för inhyrda
som kommer från ett oseriöst företag. Det visar
skattedomen mot Nyhléns Chark i våras.
Ett annat exempel är Ugglarps slakteri där
Livs kunnat visa att två bemanningsföretag
egentligen var förmedlare av f-skattare, vilket
är oacceptabelt enligt både Livs och arbetsgivarföreningen,
Bemanningsföretagen, som utesluter oseriösa företag
– Det här är erfarenheter som vi ska använda
oss av. Kunskapen om oseriösa bemanningsföretag
har efterhand ökat runt om i landet, säger Mikael Löthén.
Ett positivt exempel kan hämtas från Kristianstads slakteri. Där finns ett samarbete mellan Scan, Arbetsförmedlingen
och bemanningsföretaget Effekt. Ett tiotal inhyrda har utbildats och kommer att ges fast anställning som styckare i december. Ugglarps slakteri har tagit initiativ till
utbildning av styckare tillsammans med Jörgen Kocks gymnasium i Malmö.