[Ur nummer: 10/2009] Världens största livsmedelsföretag, Nestlé, hotar att lämna högkvarteret i Schweiz på grund av en debatt som blossat upp om att införa en lag som ska begränsa företagschefernas höga löner.
I en intervju i helgtidningen Sonntag den 13 september säger Nestlés styrelseordförande Peter Brabeck att Schweiz ”kanske inte är rätt ställe för oss” och kallar lagar om löner för ”början till slutet”.
Nestléchefen fick 95 miljoner kronor i olika former av ersättningar förra året.
Det norska Livsmedelsarbetareförbundet, NNN, har tillsammans med norska LO reagerat kraftigt på Nestlés lönenivåer och bett landets finansminister att se över om det är förenligt med de statliga pensionsfondernas etiska regler att investera i den multinationella livsmedelsjätten.