Mbl-förhandlingar om 400 jobb

– Vårt grundläggande problem är överkapacitet och bristande konkurrenskraft. Vi måste öka rörelsevinsten till fem procent. Det är ett krav från våra ägare, sa Denis Mattsson, vd på Scan AB.

[Ur nummer: 10/2009] Tillsammans med hela den finska ledningen höll Denis Mattsson en presskonferens sent på eftermiddagen den 15 september i Stockholm.
Det var redan kända nyheter som basunerades ut. Skara förlorar all slakt och styckning av nöt och lamm och får bara behålla en liten volym gris, 6000 grisar i veckan. Uppsala läggs ner helt och hållet, och anläggningen och tomten säljs. Det kommer att ge klirr i kassan.

Centraliseras
Produktionen centraliseras till Linköping och Kristianstad. Köpare söks för samarbete om slakten i Visby. Anläggningen i Danmark läggs ner. Totalt inleds mbl-förhandlingar om en minskning av cirka 400 anställda.
Med centralisering av produktionen och investering i en modern logistik och packanläggning i Linköping ska det svenska dotterbolaget Scan göras om till ett kundanpassat chark- och packföretag med fokus på egna varumärken. Den mängd råvara som köps in ska anpassas efter efterfrågan i butik. Det blir mindre slakt och längre transporter. Antalet grisar minskas från 1,8 miljoner till 1,5 miljoner per år.
För Skara innebär omstruktureringsplanen att 300 kollektivanställda sägs upp.
– Det är inte bara en katastrof för de anställda, säger Hans-Olof Nilsson, Livs ordförande i en kommentar. Det är också en katastrof för de orter som berörs, och ytterligare ett hårt slag för Västsverige.
Han är kritisk till att levande djur kommer att tvingas transporteras landet runt innan slakt.
Mikael Ringqvist, Livs klubbordförande i Skara, säger att klubben ännu inte sagt ja till strukturplanen. Den ska utredas. Han säger också att kommande turordningslistor ska gälla hela anläggningen, inklusive det nyinflyttade Esca, som gör hamburgare åt McDonalds.

Hela sitt arbetsliv
Shabani Farhad, klubbordförande i Uppsala, säger att beskedet om nedläggningen inte var oväntat. Med tjänstemännen är det 70 personer berörda. Terminalen flyttas till Linköping första kvartalet 2010, därefter försäljning och slutligen k-pack.
– Alla här har en anställningstid på minst 15 år. Det finns en grupp som arbetat hela sitt arbetsliv på slakteriet. Företaget måste ta sitt ansvar, säger han.

Fotnot: Läs mer om följderna av strukturomvandlingen vid Scan på sidorna 16-17.