– Vi har en mall med checklistor som vi använder för att göra konsekvensanalyser, säger Ove Jarlö, HR-chef och administrativ chef, på Arla Foods mejeri i Linköping.

[Ur nummer: 11/2009] Han tycker att det fungerar bra. Konsekvensanalyserna görs vid förändringar av scheman, bemanning och organisation. Målet är att få syn på både risker och fördelar med det som planerats. Det görs rutinmässigt och tar inte lång tid.
* Hur bedömer ni grundbemanningen?
– Det är inte en lätt fråga. Vi försöker ha så hög grundbemanning som möjligt, men det går inte att lösa problemet med frånvaro genom att bara anställa ytterligare en person som är en konstant kostnad. Vad händer när tre personer är sjuka samtidigt? Då står vi ändå där med kort om folk och måste ringa in vikarier.

Jämförelser med Danmark
Ständiga jämförelser görs med Danmark. Där bemannar mejerierna upp linjerna efter behov av produktion på ett annat sätt än i Sverige.
Enligt Ove Jarlö innebär det att de kan producera effektivare. Så vill han inte ha det fullt ut. Att ha för låg grundbemanning innebär också en risk för att man förlorar kompetens och erfarenhet, och att det tar för mycket kraft i organisationen att hantera vikarier. Han vill hitta en bra balans mellan grundbemanning och vikarier.
På Arla går alla skyddsombud och alla chefer, även de projektledare som har behov av utbildning, i företagets egna kurser Bättre arbetsmiljö och Systematiska arbetsmiljöarbete.
Det finns en femårig utbildningsplan som man följer.