[Ur nummer: 11/2009] Det danska livsmedelsarbetareförbundet, NNF, anklagar Danish Crown för att motarbeta facket vid dotterbolaget Plumrose i USA. Frågan kommer att tas upp på en internationell konferens om Danish Crown som organiseras av den fackliga federationen, IUL, tillsammans med det danska förbundet i Köpenhamn i slutet av oktober.
Det danska förbundets tidning, Substans, skriver att majoriteten av de anställda vid Plumrose har skrivit på så kallade Union Cards – fackföreningskort – för att bli representerade av det amerikanska fackförbundet UFWC. Företagsledningen svarade med att sätta igång en aggressiv antifacklig kampanj.
De flesta av de anställda vid Plumrose i Iowa är spansktalande mexikanska invandrare. Löpsedlar på spanska sattes upp där facket påstods stjäla deras pengar. Om de röstade ja till facklig representation skulle följden bli att USA:s invandrarverk kom dit och gjorde razzior.
Danish Crown-ägda Plumrose har uppträtt på ett sådant anmärkningsvärt sätt att företaget blivit föremål för utredning av den federala myndighet, National Labor Relations Board, som bevakar relationer på arbetsmarknaden.
På den internationella konferensen i oktober kommer representanter från svenska Livs att medverka och rapporter kommer att presenteras om Danish Crowns aktiviteter i Danmark, Polen, Tyskland, Sverige och USA.
Ordföranden för NNF, Ole Wehlast, säger till Substans att han tycker att det är skandalöst att en danskledd koncern kan uppträda så fackföreningsfientligt som Plumrose. Han vill nu se en konstruktiv dialog som han hoppas ska mynna ut i globalt avtal där företaget bland annat erkänner de anställdas rätt till facklig organisering.