– Jag är väldigt kritisk till hur Arla som arbetsgivare skött avvecklingen av depån i Uppsala, säger Sverker Andersson, Livs lokalombudsman i region Öst.

[Ur nummer: 11/2009] Han hade förutsatt att ledningen besvarat de anställdas frågor om framtiden. Han blir förvånad över att så inte skett. Det gäller också avvecklingen som ska vara klar den 17 november. Det har han inte informerats om.
– Det är sant att jag inte varit och besökt dem på depån, säger han. Anledningen till det är att jag inte haft något att tillföra utöver den information de anställda redan fått.
Däremot har han sett till att depån i Uppsala fått besök av fackligt aktiva inom Arla i Stockholm som bistått medlemmarna med stöd och hjälp. Han har också begärt en konsekvensanalys som visserligen gjorts men som han inte är nöjd med. Han har begärt att den ska kompletteras. Han har också ifrågasatt själva utredning som legat till grund för nedläggningsbeslutet. Ledningen har erkänt att besparingarna inte blir så stora som det var sagt från början men att det inte spelar någon roll för beslutet står ändå fast.
– Jag har då gjort bedömningen att det inte är lönt att ifrågasätta beslutet och att det inte heller ger något att koppla in en löntagarkonsult, säger han.