[Ur nummer: 11/2009] – Vi har inte accepterat HK Scans beslut om flytt av slakt och styckning av nöt- och gris från Skara, säger Livsklubbens ordförande Mikael Ringqvist.
Det är 300 jobb som går förlorade i Skara. Samtidigt ska 200 nya jobb skapas vid slakterierna i Linköping och Kristianstad.
– Vilka blir konsekvenserna av denna omflyttning? Och hur genomtänkt är den? undrar Mikael Ringqvist.
Han vill att en löntagarkonsult tittar på alla delar av beslutet och verkligen går till botten med kostnaderna, så att det inte blir önsketänkande från företagets sida.
Ännu har inte klubben fått tillgång till hela underlaget för beslutet.
– Vi kommer att ta in en löntagarkonsult. Just nu håller vi på att kolla av vilka som kan vara aktuella, säger han.