[Ur nummer: 11/2009] Therese Hultén, andre ordförande i Hotell och Restaurangfacket, har valts till vice ordförande för EFFAT på dess kongress i Berlin. EFFAT är livsmedels-, lant- och hotell och restaurangarbetarnas fackliga Europaregional med ca 2, 5 miljoner medlemmar.