[Ur nummer: 11/2009] Berit Starkenberg, Kraft Foods (Marabou) i Upplands Väsby: – Inhyrning av arbetskraft och formerna för att använda sig av bemanningsföretag. Vi har idag väldigt många inhyrda. Frågan är hur få fast anställda man kan ha? Någonstans måste finnas en smärtgräns. Om man ser i backspegeln var vi de första som råkade illa ut. I kommande avtalsrörelse tror jag också att arbetstiden blir viktig, makten att bestämma arbetstidens förläggning. Det handlar om att få ihop livet som helhet.

Mattias Axelsson, Scan i Linköping:
– Att få kontroll över grundbemanningen och endast använda inhyrda vid toppar.
– Idag är vi inte riktigt överens om hur grundbemanningen ska vara. Framför allt med tanke på den omstrukturering som nu sker inom Scan. Vi drabbas inte negativt men ska ta hand om de volymer som andra tappar.
– Självklart är lönen också viktig men även bemanningsfrågan måste prioriteras.

Lars Jansson, Spendrups i Grängesberg:
– Att få ordning på visstidsanställningarna är en viktig fråga. Det är många som jobbar en dag åt gången, det handlar om lokala förmågor som plockas in vid behov.
– Jag skulle vilja se en bättre framförhållning, att företaget planerar minst en vecka framåt.
– En annan viktig fråga är förkortad arbetstid till 36 timmar för de som jobbar treskift vilket sliter hårt på kroppen.

Marita Ahlström, Skogaholms (Fazer) i Eskilstuna: – Rätten till heltid – vi har så många deltidsanställda som har svårt att livnära sig på sin lön. Av de 43 som nyligen sagts upp var det 13 som tvingades gå ner i tid.
– Arbetsmiljön är också en viktig fråga, framför allt har vi problem med mjöldamm.
– Vi har också många visstidare, förr var det många ungdomar men nu har vi även äldre som är visstidsanställda och tas in efter behov.

Christian Holmberg, Norrmejerier i Umeå: – När vi på min arbetsplats diskuterar den kommande avtalsrörelsen så är det alltid reallöneökning som nämns först, det är det återkommande standardsvaret.
– Inhyrda är inte ett generellt problem hos oss, beror lite på vilken avdelning man jobbar. Visstidsanställda eller deltidsanställda är inte heller ett problem. Vi har 99-100 procent heltidsanställda.