[Ur nummer: 12/2009] Det har under flera år förekommit oseriösa bemanningsföretag på Danish Crowns dotterbolag i Sverige. Det gäller Ugglarps slakteri i Trelleborg och Hörby samt KLS i Kalmar.
Livs lokalombudsman Christel Niby har bedrivit ett envist och tidsödande arbete med att försöka komma tillrätta med förhållandena. Två bemanningsföretag, JRT Literal och Pecol, har uteslutits från Almegas lista över auktoriserade bemanningsföretag.
De ägnade sig inte åt uthyrning, utan åt jobbförmedling av personer med f-skattesedel. Och det ska inte förekomma inom livsmedelsindustrin. Christel Niby trodde att Danish Crown-företagen äntligen hade lärt sig en läxa och att problemen var på väg att lösas. De som tidigare var inhyrda har erbjudits anställning och några av dem har tackat ja.
– Förhandlingar pågår och vår förhoppning är att vi ska kunna enas med Danish Crown-företagen om att anlita seriösa bemanningsföretag som har kollektivavtal.