[Ur nummer: 12/2009] Arbetet med att få till stånd ett globalt ramavtal har tagit ett stort steg framåt efter den internationella konferensen för facken inom Danish Crown-koncernen som hölls i Köpenhamn i november.
Avtalet koncentrerar sig på fem punkter:
* Respekt för mänskliga rättigheter.
* Föreningsfrihet, kollektivavtal och anställningsförhållanden.
* Bekämpandet av barnarbete.
* Antikorruption.
* Miljöansvar.
Hans-Göran Axelsson,
klubbordförande på Danish Crowns dotterbolag KLS i Kalmar, deltog på konferensen.
– Att ha fackligt samarbete på det här sättet är jätteviktigt, det är ingen tvekan om det, men det är ganska tröttsamt att följa med på engelska. Danskan gör det inte lättare för mig, säger han.
Det finns stora svårigheter att organisera arbetsplatserna i Polen, Tyskland och USA.
I Tyskland är det stora problem med bemanningsföretag som inte betalar rätt löner.
Sektorn är i stor sett oorganiserad. I Danmark vill Danish Crown minska lönekostnaderna med 20 procent.
– Det kan ju naturligtvis göras på olika sätt, säger Hans-Göran Axelsson. Ett är med ökad produktivitet. Men helt klart är det danska fackförbundet mycket oroat.
Hans-Göran Axelsson ska medverka som svensk facklig representant i Danish Crowns europeiska företagsråd, EWC.