Ett av världens mäktigaste bolag förhandlar med IUL på internationell nivå

– Det här känns som en stor seger. Ett av världens mäktigaste bolag, Unilever, erkänner IUL och förhandlar på global nivå. Några av de konflikter vi har haft med företaget har kunnat lösas upp, säger Livs och IULs ordförande Hans-Olof Nilsson.

[Ur nummer: 12/2009] På ett lunchmöte hos LO-TCO Biståndsnämnd i november berättade Hans-Olof Nilsson om den framgångsrika Casual-T-kampanjen som den globala fackliga federationen, IUL, drivit gentemot Unilever.

Tillfälliga jobb
På en av Unilevers fabriker som tillverkar Liptons te i Pakistan, hade den lokala ledningen satt i system att bara erbjuda majoriteten av arbetarna tillfälliga jobb. 22 arbetare var fast anställda, över 700 hade visstid.
IUL drog igång sin kampanj för fasta anställningar vid denna tefabrik och andra i oktober 2008. Man döpte kampanjen till Casual-T, eftersom ordet har en dubbel betydelse på engelska. Casual betyder både fånge och tillfällig.
Genom att använda sig av många olika former för påtryckningar så som sociala medier, stödgrupper på facebook, protestmöten med bilder från olika platser runt om i världen, e-mail, fax, vykort där Liptons logga finns på ett kritiskt sätt, kunde man nå ett genombrott.
– Vi tog upp kritiken mot Unilever som brott mot OECDs riktlinjer för transnationella företag. Vi fick stöd av politiker inom brittiska Labour, berättade Hans-Olof Nilsson som också betonade vikten av att avsluta en kampanj.

”Kampanjen är slut”
– Det är samma sak som när vi träffar kollektivavtal. När vi uppnått målet avslutar vi kampanjen. Annars finns ju ingen anledning för företagen att göra upp med oss.
Nu ska IUL rikta fackliga medlemmars och konsumenters ögon mot Nestlé, världens största livsmedelsföretag. I en kampanj som håller på att intensifieras, kallad Nespressure, ska man också få detta företag att erkänna IUL som motpart på global nivå.