[Ur nummer: 01/2010] 80 personer kommer att erbjudas jobb i en ny styckningsanläggning som Dalsjöfors bygger i anslutning till slakteriet.
Anläggningen ska, enligt tidningen ATL, stå färdig under hösten 2010. Investeringen är på 130 miljoner kronor.
Dalsjöfors räknar med att investeringen leder till kostnadsbesparingar på 38 miljoner.