”Vi bokstavligen äter olja”

I danska LOs hus vid Islands Brygge i Köpenhamn hölls i samband med FNs klimatmöte också ett fackligt möte. World of Work kallades ett tre dagar långt seminarium om fackliga perspektiv på klimatuppvärmningen.

[Ur nummer: 01/2010] Livsmedelsarbetarnas globala federation, IUL, deltog i ett seminarium om klimatsmart mat. Peter Rossman, kommunikationsansvarig på IUL, hade sammanställt fakta om det globala livsmedelssystemet och visade att det inte är hållbart ur social eller klimatmässig synpunkt. Problemet är det stora beroendet av fossila bränslen, som används för att göra konstgödsel och bekämpningsmedel samt driva maskiner.

Största utsläppskällan
– Vi bokstavligen äter olja, sa Peter Rossman. Maten är en av de största utsläppskällorna av växthusgaser. Det är produktionen innan maten lämnar gården som är den största utsläppsboven.
Enligt de siffror som han presenterade så svarar det globala livsmedelssystemet för upp till 57 procent av de totala utsläppen om man räknar med jordbruk, förädling, transporter, packning och spill.
Att fortsätta producera på samma sätt som tidigare, ”business as usual” är inte längre ett realistiskt alternativ. Handeln med utsläppsrätterna löser inte problemet, eftersom det bevarar det intensiva oljebaserade jordbruket som är källan till de stora utsläppen av växthusgaser. I det nuvarande systemet finns det tydliga vinnare och förlorare. Företagen som tillverkar jordbrukets insatsvaror, Postash, Mosaic, Yara, Cargill, ADM, Bunge, Monsanto, Syngenta och Bayer, ökade sina vinster under matkrisens år 2007 och 2008. När nya miljoner ställs utan tillräckligt med mat skjuter företagens vinster i höjden.

1,3 miljarder jordbrukare
Inom jordbruket är 1,3 miljarder människor sysselsatta, cirka 450 miljoner är lönearbetare och många av dem har varken tillgång till tillräckligt med mat eller vatten. Varje år dör 170 000 människor i arbetsrelaterade orsaker inom jordbruket. 40 000 av dem på grund av bekämpningsmedel. 3-4 miljoner fall av förgiftning varje år, inklusive cancer och skadad fertilitet. Endast fem procent har rätt till arbetarskydd.
– Arbetarna inom jordbruket är de mest maktlösa, de mest utnyttjade och de mest fattiga av världens arbetare. De är helt enkelt inte synliga när diskussioner förs om hunger och klimatuppvärmning.
Här finns, enligt Peter Rossman, ett systemfel som behöver uppmärksammas. Arbetarna inom jordbruket är en nyckel till förändring. Om de får en starkare ställning kan de själva driva kravet på mat och vatten. De kan välja att utveckla odlingsmetoder som ger bättre avkastning på jorden, mindre oljeförbrukning, mindre kemikalieanvändning och därmed också mindre utsläpp av växthusgaser.
– Arbetarna måste bli starkare. Blir de det så kan de själva bevaka att deras rättigheter inte kränks, sa Peter Rossman.
Den som påstår att ökad handel leder till matsäkerhet har helt enkelt fel. Ökad handel med mat har de senaste tio åren lett till allt fler hungriga och mer utsläpp av växthusgaser. När företagen säger att de kan föda världen så talar de inte sanning.

Fundamentalt fel
Han hade mycket lite till övers för den industriella modellen eftersom den på ett allt för endimensionellt sätt syftar till att sänka styckkostnaderna på maten. Det ger billig mat, men kostnaden för denna billiga mat måste betalas av andra: arbetarna, ekosystemet och samhället.
– Det är något fundamentalt fel med det globala livsmedelssystemet som leder till mer utsläpp av växthusgaser, mer handel men inte tillräckligt med mat.
Han återkom också gång på gång till att lantarbetarna måste bli synliga.
– Det måste till en politik som betonar betydelsen av ett socialt och ekologiskt hållbart jordbruk eftersom det är en sådan stor utsläppskälla. Det måste också till finansiellt stöd till en sådan omställning.
Det handlar om jobb. Det behövs fler och inte färre jobb inom jordbruket. Många arbetstillfällen går förlorade när produktionen koncentrerats till allt större enheter. Exportgrödor som odlas i monokulturer, såsom soja, majs, sockerör och palmolja, hotar inte bara den biologiska mångfalden. De förstör också det naturliga kretsloppet.
Peter Rossman menade att en matproduktion som är mer småskalig och mer närproducerad vore ett steg i rätt riktning.