Sist in först ut gäller på Korvbrödsbagarn

Det är sist in först ut som gäller på Korvbrödsbagarn i Örebro. Klubben har sagt nej till att göra avsteg från turordningslistan. Av de 65 som varslades i augusti har nu 56 sagts upp.

[Ur nummer: 01/2010] – Vår arbetsgivare försökte köpslå med oss för att vi skulle gå med på avsteg från turordningslistan men det gick vi inte med på, berättar Marie Hall, Livs klubbordförande på Korvbrödsbagarn.
Det var totalt nio personer som arbetsgivaren ville undanta med hänvisning till deras speciella kompetens. I gengäld skulle sex personer få fortsatt jobb. Klubben höll inte med om att de nio personerna skulle vara mer kompetenta än de som stod före på turordningslistan. Därför tackade man nej till arbetsgivarens förslag.
– Vi tog också upp detta på ett medlemsmöte den 28 november. Vi lämnade inte ut några namn på dem som arbetsgivaren ville undanta utan beskrev bara hur företaget resonerat. Det var ett hundratal medlemmar på mötet och de gav oss sitt fulla stöd att säga nej till avsteg från turordningsregeln, säger Marie Hall.

Inga undantag
Den 30 november avslutades förhandlingarna utan att undantag gjorts. De 56 som sägs upp är de med kortast anställningstid.
– Det kändes bra att veta att vi hade medlemmarnas stöd när vi sade nej och att vi hade lagen om anställningsskydd att luta oss mot. Det visar också att facket inte alls är så svagt som många hävdar. Arbetsgivaren kan inte få igenom vad som helst.
Varslet som lades i september var det andra på kort tid.
I våras varslades totalt 60 personer på APK-bageriet och Korvbrödsbagarn. De både bagerierna, som ligger i Örebro, ses som en enhet och vid förhandlingarna så upprättades en gemensam turordningslista. Det var en stor sak, berättar Marie Hall, då många av de anställda på APK-bageriet hade längre anställningstid än anställda på Korvbrödsbagarn.
I mitten av maj avslutades förhandlingarna, totalt fick 39 gå och de flesta av dem jobbade på Korvbrödsbagarn. De var tidigare 313 anställda på Korvbrödsbagarn, sedan förra neddragningen är de nere i 274.
Anledningen till att nu ytterligare 56 personer sagts upp beror enligt Marie Hall, delvis på att företaget inte lyckats att förvandla APK-bageriet till den drömfabrik som det var tänkt. Företaget trodde på kanelbullar som storsäljare i Europa. De skulle investera, ställa in en ny linje och bygga ut frysen men så blev det inte. På APK finns nu bara 15 kollektivanställda kvar och klubben är numera nedlagd.
En annan anledning till uppsägningarna är vikande försäljning.
Korvbrödsbagarn var fram till och med 2008 ett mycket lönsamt bageri, slog rekord efter rekord i försäljning. Att utvecklingen vänt under 2009 hänger ihop med att de inte längre kan sälja korvbröd under Skogaholms varumärke och en lägre orderingång. Korvbröd och hamburgerbröd säljer fortfarande bra, men numera gäller Korvbrödsbagarens eget varumärke samt Hattings.

Hård belastning
Det blir tufft för dem som ska hålla ställningarna fram över. De har ett fast nattskift, därutöver jobbar de två-skift och så finns det ett helgskift. Endast lördagar står produktionen still.
– Det är ett högt utnyttjande av fabriken, konstaterar Marie Hall.
De har haft en grupppremie som utgår efter hur mycket de producerar, påminner till viss del om ackord. I de konsekvensanalyser som gjorts har man konstaterat att lönesystemet medför risker och i förhandlingen lyckades klubben få igenom en frysning av premien på ett genomsnitt av den lön som betalats ut.
Klubben lyckades däremot inte rädda den så kallade frånvaromarginalen. Det handlar om fastanställd personal som går in vid sjukdom eller annan frånvaro, det har hittills varit elva personer utöver grundbemanningen. Dessa finns nu med bland dem som sägs upp. Det bekymrar Marie Hall.
– Det här har varit en smidig lösning. Företaget har på det här sättet sluppit att ta in så många vikarier eller visstidsanställda. Produktionen har flutit på utan några störningar. I framtiden blir det annorlunda.

Inga inhyrda
Hon har tidigare varit stolt över att varken ha haft många visstidare eller inhyrda på arbetsplatsen. Hon säger att det också är något som medlemmarna värderat och är beredda att ta strid för.
– Till att börja med handlar det om att ringa in folk som står på återanställningslistan. Över min döda kropp att vi går med på att de som sägs upp tas in genom bemanningsföretag. Det kommer vi att säga nej till. Om det är något som vi kan gå i strejk för i kommande avtalsrörelse så är det detta med visstidare och bemanningsföretag.

Fotnot: När Lantmännen sålde sin färskbröddivision till Fazer förra våren så var en del av uppgörelsen med Fazer att Lantmännen inte skulle tillverka annat matbröd än fryst på fem år. Lantmännen äger idag tre bagerier i Sverige: Korvbrödsbagaren och APK i Örebro samt bageriet i Mantorp. Fazer har fem bagerier i Lidköping, Lövånger, Eskilstuna, Umeå och Lund.