Pågens nya distributionsföretag påverkar inte avtalsrätten

– Det går superbra med medlemsvärvningen till Livs bland säljande chaufförer på Pågen, säger Mikael Hernström som är ordförande i säljarnas intresseförening.

[Ur nummer: 01/2010] När Mål & Medel får tag på honom är han på väg till Jönköping för att skriva in medlemmar i Livs. Den 31 mars är sista dagen som Unionen bär upp avtalet, därefter är det Livs.

Bra gensvar
– Vi har varit på fem olika ställen, däribland storstäderna, Stockholm, Göteborg och Malmö och gensvaret har varit bra. 80-90 procent av dem vi talat med har skrivit på ansökningshandlingar om övergång till Livs. Övriga 10 procent har velat fundera innan de går ur Unionen och med i Livs, det har bland annat handlat om kostnaden för fackavgiften, säger Mikael Hernström och fortsätter:
– Men tittar man på avtalen så framgår det tydligt att det är på Livs avtal som vi hör hemma, det är så vi jobbar och det är på den grunden vi kan tjäna pengar.
Att medlemsvärvningen går så bra tror han också beror på deras intresseförening, som kan liknas vid en chaufförsklubb eller ideell intresseförening. I slutet av mars har föreningen traditionsenligt möte i Göteborg. Då är det hög uppslutning.
Sedan ska han fortsätta medlemsvärvningen i Borås och Upplands Väsby.
– Det blir hela Sverige. Det är mycket resande, och familjen blir lidande, men samtidigt känns den här övergången helt rätt. Vi är två stycken som ska besöka alla Pågens lastplatser över hela Sverige. Det blir på tisdagar, onsdagar och torsdagar, för då är det lite mindre att göra, måndag och fredag är det inte möjligt.
Det handlar om 430 medlemmar som gått på Unionens avtal och som nu behöver en övergång.
– Vi har redan skrivit in över 100 nya medlemmar. Jag har ansökningshandlingarna här i bilen, säger Mikael Hernström.
Vad gäller Pågens avsikt att skapa ett nytt distributionsbolag med namnet Pågen Färskbröd verkar det något svårbegripligt.

LO beslutar
Gerald Lindberg, förbundets andre ordförande, säger att Livs reserverat sig mot bolagiseringen, men inte kan förhindra Pågen från att göra det.
– Att företaget gör på det viset kan påverka vilken arbetsgivarförening som det nya bolaget blir medlem i, men det är inte arbetsgivarföreningen som beslutar om vem på arbetstagarsidan som har avtalsrätten, det gör vi själva i LOs styrelse.
Avtalsrätten för säljande chaufförer på Pågen kommer att övergå till Livs den 1 april 2010.