Klubbutveckling är inget nytt inom Livs. Tidigare har avdelningarna haft olika varianter. Det nya är att en gemensam utvecklingsmodell för förbundets klubbar håller på att tas fram. Denna satsning inleds med en konferens för samtliga klubbordförande den 18 februari i Stockholm.

[Ur nummer: 02/2010] Livs nya organisation innebär nya utmaningar för förbundets cirka 230 klubbar. På kongressen fattades därför beslut om att satsa på klubbutveckling.
Förbundet centralt skissar nu på hur detta arbete ska gå till i praktiken. Det görs tillsammans med studieorganisatörerna i regionerna.

Alla ordföranden samlas
– Klubbordförandekonferensen den 18:e är startskottet i förbundets satsning på klubbutveckling. Det är första gången som vi samlar alla klubbordförande på det viset och det blir ett riktigt power-meeting, säger Eva Karlsson, Livs tredje ordförande och ansvarig för organisationsfrågor.
Hon understryker att i förbundets platta organisation har klubbarna delvis en ny roll och delvis nya arbetsuppgifter, som exempelvis att välja ombud till förbundets kongress.
– Det är häftigt att vi har en så pass platt organisation. Det är vi ensamma om bland LO-förbunden. Det gäller nu att stärka klubbarna rent generellt men också stötta dem i deras nya roll som lokal facklig organisation, säger Eva Karlsson.
Målet är att ta fram en modell för klubbutveckling som ska gälla för alla förbundets klubbar från norr till söder. Det kräver en hel del tankemöda. Klubbarna skiftar både vad gäller storlek och andra förutsättningar. Det är också skillnad mellan en etablerad klubb och en nybildad.
– Oavsett om det är en nybildad eller etablerad klubb så ska man kunna se utvecklingsmöjligheter.Utbildningar riktade mot klubbarna är inget nytt. Men det finns idag behov av nya typer av utbildningar.

Mycket material på webben
Hon berättar att det finns mycket material samlat på förbundets intranät, www.livs.se, som riktar sig till klubbarna. Dessutom finns allt material samlat i ett dokument för utskrift.