Kanske är det lite av en ny trend som vi nu ser med fler och fler små mejerier som startas. Intresset för dessa jobb har varit stort. När Hjordnära mejeri satte in en platsannons i lokaltidningen fick man 200 sökande till fem tjänster i produktionen.

[Ur nummer: 02/2010] Det var Richard Löfgren, vd på Hjordnära, som intervjuade de sökande och valde ut dem som till slut skulle få anställning. De fem tjänsterna kom snart att bli sex. Att fem av sex som anställts är kvinnor, säger han var en tillfällighet. Att de är ganska unga var dock ett medvetet val. Han ville ge yngre chansen då de ofta har problem att komma in på arbetsmarknaden. Han är uttalat nöjd med gänget. De har alla infriat hans förväntningar.

Mejeribyggnad från 1995
Richard Löfgren har haft det övergripande ansvaret för att starta mejeriet. Han har jobbat med detta sedan 2008. Den röda mejeribyggnaden fanns redan, hade byggts 1995 och fungerat både som gårdsmejeri och varit uthyrd till Arla.
– Det var helt tomt i lokalerna när jag kopplades in. Tidigare producerades här 3000-4000 liter om dagen, nu var målsättningen 25000 liter. Det innebar att vi fick bygga till, bland annat för att få plats med en diskcentral.
Det är sju ekologiska gårdar inom en radie på två mil som tillsammans med Skånemejerier äger Hjordnära mejeri.
Att Skånemejerier gått in som delägare till 51 procent har sin förklaring i ett behov att öka det ekologiska sortimentet. Den ekologiska råvran i Skåne har inte räckt för att möta den ökande efterfrågan på ekologiska produkter.
Innan Hjordnära drog igång sin produktion på allvar så var Richard Löfgren själv runt och talade med de tre största butikskedjorna för att sälja in konceptet. De nappade alla på idén. Hittills har försäljningen gått åt rätt håll. Målsättningen är att täcka Västra Götaland.
– I september hade vi 20 kunder, nu har vi 70. Men merparten av produktionen går fortfarande till Skånemejerier. Jag hoppas att vi under detta år kommer att sälja mer i närområdet än vad som nu är fallet.
Han har också koll på andra små mejerier som nyligen startats, som Sju gårdar och Emå-mejeri.
– Det finns ingen anledning till att vi inte skulle kunna lära av varandra. Hittills har vi inte heller krockat på den geografiska marknaden.
Han tror att det är lite av en ny trend vi nu ser. Att det handlar om att möta det som konsumenterna efterfrågar, nämligen mer närproducerade livsmedel.
– Jag brukar säga att det hos oss på Hjordnära är en likadan process och produktion som på Skånemejerier i Malmö. Men där handlar det om en halv miljon liter mjölk som vägs in medan det här vägs in 20000 liter. Kapaciteten är lägre men funktionsmässigt ser det likadant ut.

Kvalité med mindre skala
Han framhåller också kvalitén som följer av mindre skala och ett lägre flöde samt korta avstånd.
De har också medvetet valt att lägga in manuella arbetsuppgifter för att jobbet i produktion ska få en mer hantverksmässig prägel.
– Vi brukar lyfta fram tre viktiga faktorer i vår produktion: ekologiskt, nära och varsamt.