Ny klubb i Habo firar ett år

De bildade klubb på Toms i Habo för nästan exakt ett år sedan. Klubbstyrelsen domineras idag av kvinnor från packen. Det var de som ställde upp. De har ägnat året som gått åt att utbilda sig och är nu laddade inför det första årsmötet som hålls den 10 februari.

[Ur nummer: 02/2010] På Toms i Habo tillverkar de smågodis. Nästan alla i produktionen är medlemmar i Livs, bara två av 25 står utanför. Av de sex som sitter i klubbstyrelsen är fem kvinnor. Alla jobbar de i packen.
– Det bara blev så. Vi hade velat ha med medlemmar från andra avdelningar men det var svårt att få dem att ställa upp, berättar Helen Ingvarsson, klubbordförande.
Det är en ganska så könsuppdelad arbetsplats. Nästan bara kvinnor i paketeringen och nästan bara män i den övriga produktionen. Det går inte riktigt att förklara med att männens jobb är mer fysiskt krävande. Viktmässigt lyfter de mer i packen och jobbet är också mer monotont och mer krävande av den anledningen. Det finns med anda ord en hel del att göra både ur arbetsmiljö- och jämställdhetssynpunkt.
Förutom de fem kvinnorna sitter Anders Lundgren i klubbstyrelsen. Han är vice klubbordförande och jobbar i koken, den ende mannen och den ende från en annan avdelning. Det var han och Helen Ingvarsson som tog initiativet till att bilda klubb.

Andra försöket
Det var andra gången som det togs ett sådant initiativ på arbetsplatsen. Förra gången var för tio år sedan. Att det inte blev någon klubb stöp delvis på bristande intresse, delvis på bristande stöd från Livs.
Helen Ingvarsson var med förra gången det begav sig. Det hindrade henne inte från att försöka igen.
– Vi tröttnade på att aldrig få någon information, vare sig från företag eller från fack. Vi var också trötta på att ha ett lönesystem som inte fungerar.
Hon och Anders Lundgren kallade alla medlemmar till ett stormöte i februari 2009 och ställde frågan om klubb. Alla höll med om att behov fanns men det var få som förklarade sig villiga att ställa upp och ta på sig uppdrag.
– Alla som ställde upp eller som lät sig övertalas fick en plats i klubbstyrelsen. Därefter tog vi kontakt med Livs avd 17 i Skara och frågade hur vi skulle gå vidare efter att ha bildat klubb, berättar Anders Lundgren.
Initiativet välkomnades och Lena O Jenemark, studieorganisatör i avdelningen och numera också förbundsstyrelseledamot, kopplades in.
Hon har hållit i utbildningen Styrelsens samordnade arbetsuppgifter som samtliga i klubbstyrelsen deltagit i under det år som gått. När jag besöker arbetsplatsen håller de på att avsluta utbildningen. Det sista mötet hålls i fabrikens laboratorium. Det är en nödlösning. Sammanträdesrummen har inte räckt till då det är folk från både Toms i Stockholm och Danmark på besök.
Lena O Jenemark går igenom vad de lärt sig och vad de bör tänka på framöver. Hon går bland annat igenom en checklista för klubbstyrelser.
Hon drar också upp planer för framtiden. Eftersom alla i klubbstyrelsen är nya finns fortfarande mycket kvar att lära.
– Ni ska vara beredda på att ju mer ni lär er om lagar och avtal desto fler frågor kommer ni att få, understryker hon.
Utbildningspaketet för klubbarna håller på att förändras (se separat artikel). Hittills har klubbstyrelsen i Habo kört efter det gamla upplägget som innehåller fyra utbildningar. Nästa utbildning som de ska gå heter Praktiskt utvecklingsarbete, även kallad Pua. Dessutom har var och en upprättat en personlig utbildningsplan. Målsättningen är att alla ska ha gått Insikter och Kärnutbildningen samt att skyddsombud gått BAM.
Runt bordet antecknas det flitigt. Det finns mycket att lära och diskussionen går i vågor. Det återstår också en hel del praktiska frågor att lösa. De har tillgång till dator men har inte tillgång till internet. De saknar också telefon. De måste dessutom förhandla med arbetsgivaren om facklig tid.

Nystart för alla parter
De tror att det kommer att lösa sig inom snar framtid. De konstaterar samfällt att det blivit lite av en nystart för alla parter då de fått både ny platschef och ny lokalombudsman. De känner att de har bra stöd från båda håll. De välkomnar också förbundets nya organisation. Förra gången stökade oklarheter i avdelningstillhörighet till det när de skulle bilda klubb. De fick inga klara besked utan bollades mellan olika avdelningar.
* Vad har de då för förväntningar framåt?
– Framför allt hoppas vi på bättre information från företaget. Men vi vill också få till ett fungerande lönesystem och få igång ett bättre arbetsmiljöarbete, säger Helen Ingvarsson och Anders Lundgren.