[Ur nummer: 02/2010] Inom slakt- och charkbranschen är det inte ovanligt med inhyrd arbetskraft. Det är något som Livs accepterar under förutsättning att samtliga personer är anställda. Det får inte vara någon skillnad mellan inhemska och utländska arbetare.
–För oss är det viktiga att alla som jobbar inom branschen gör det på samma villkor, det som gällande kollektivavtal föreskriver. Det får under inga förhållanden förekomma förmedling av egna företagare, så kallade F-skattare, säger förbundsombudsman Mikael Löthén.
Det här har Livs trummat ut under flera år och arbetsgivarföreningen Bemanningsföretagen har också uteslutit de oseriösa företag som ägnat sig åt förmedlingsverksamhet.
Men vad gäller beskattningen av inkomsten skiljer lagen fortfarande mellan svensk och utländsk arbetskraft.
Det är först efter 180 dagar per kalenderår som den utländska arbetaren betalar skatt i Sverige. Vid kortare tid sker beskattningen i hemlandet.
–Om det kommer ett årsskifte emellan så kan det bli ett helt år, 360 dagar, med olika beskattning.
Mikael Löthén säger att det är viktigt att Livs ombudsmän inom slakt och chark tar reda på så många uppgifter om bemanningsföretagen, till exempel var de är skrivna, organisationsnummer, anställningsbevis på inhyrda. Dessa uppgifter ska lämnas över till skattmyndigheten så att en skattekontroll kan göras.