Cirka hundra livsmedelsarbetare har åkt ut ur sjukförsäkringen

Liljana, 43 år och bageriarbetare från Sydsverige, är långtidssjukskriven sedan flera år tillbaka med både fysiska och psykiska diagnoser. För hennes del har regeringens nya sjukskrivningsregler bara inneburit mer oro.
– Ingen vill förstå hur allvarligt det är, säger hon.

[Ur nummer: 02/2010] Ett hundratal långtidssjukskrivna livsmedelsarbetare har sedan årsskiftet åkt ut ur sjukförsäkringen på grund av de nya reglerna. Sammanlagt i Sverige rör det sig om cirka 17000 personer. De långtidssjukskrivna tvingas ut på arbetsmarknaden oavsett hur deras personliga situation ser ut och vad deras behandlande läkare anser att de har för möjligheter att ta ett arbete.
Omdömena om regeringens nya sjukförsäkring har varierat, från ”tufft” till ”inhumant”.
För att få mat på bordet har Liljana, som är ensamstående mamma med tre barn, tvingats skriva in sig i Arbetsförmedlingens nya så kallade introduktionsprogram.

Ingen aktivitet
Hon berättar att hon kallats till träffar på Arbetsförmedlingen två gånger i veckan men att hon hittills bara har fått vända om utan att något har hänt där. Dessutom har hon varit på en kurs där hon fått lära sig skriva ett CV.
Liljana säger att hon visst vill ha ett jobb och komma tillbaka till arbetslivet men hon är osäker på vad hon räcker till.
– Jag känner så mycket oro omkring mig och kan ibland bara koncentrera mig på mig själv. Vissa dagar kan jag inte stiga ut ur sängen. Jag vet faktiskt inte vilket jobb jag skulle kunna klara av.
Enligt de nya reglerna måste de sjukskrivna, efter att ha fått ersättning i 180 dagar från Försäkringskassan, delta i Arbetsförmedlingens introduktionsprogram för att få någon ersättning. Programmets substans har ifrågasatts.
Ersättningsnivån fastställs utifrån en schablonregel av arbetslöshetskassan, men det är försäkringskassan som står för utbetalningen av pengar även efter 180 dagar. Ersättningen, som kallas aktivitetsstöd, baseras på den sjukpenningsgrundande inkomsten och kan maxi?malt bli 680 kronor om dagen. Den som inte uppfyller villkoren får 223 kronor om dagen.

Viktigt intyg
För att a-kassan ska kunna fastställa nivån på aktivitetsstödet måste den som åkt ut från sjukförsäkringen begära att få ett intyg om detta från försäkringskassan och skicka det vidare till a-kassan. I december, när regeringen i blixthastighet klubbade de nya reglerna, var det stor oro för att a-kassorna inte skulle hinna med att hantera sina nya arbetsuppgifter tillräckligt fort. För dem som är medlemmar i Livs a-kassa verkar det dock ha ordnat sig på den punkten.
Livs a-kassa skickade i början av januari ut ett brev till de medlemmar vars sjukförsäkring var på väg att ta slut och informerade om att ”Intyg om att ersättning från sjukförsäkringen tar slut – FK7285” måste skickas in till a-kassan så fort som möjligt.
– De allra flesta har svarat snabbt så vi har kunnat fastställa vilket aktivitetsstöd de ska ha och det är vi ju förstås nöjda med, säger Annika Strandberg, föreståndare för Livs a-kassa.
Hon berättar att nästa våg av utförsäkrade från sjukförsäkringen beräknas komma i juni.

Fotnot: Liljana är ett fingerat namn.