Gemensamt remissvar från Livs och Li om nya gymnasiet

Den nya gymnasieskolan 2011 ska, enligt regeringens förslag, ha ett gemensamt Restaurang- och livsmedelsprogram för yrkesutbildning inom restaurang, bageri, charkuteri, delikatess och catering.

[Ur nummer: 02/2010] Det innebär en nedtoning av den industriella livsmedelsproduktionen och en satsning på den hantverksmässiga.
Livs och arbetsgivarorganisationen Li har skrivit ett gemensamt remissvar.
Bertil Elvin, utbildningsansvarig på Li, säger att han är försiktigt positiv till förslaget.
Det ska ses mot bakgrund av att det nuvarande Livsmedelsprogrammet haft svårigheter att attrahera elever. Däremot har intresset för den hantverksmässiga matproduktionen ökat.
Ett problem med den föreslagna inriktning på gymnasieutbildningen är att den inte svarar mot hur de verkliga jobben inom livsmedelsindustrin ser ut. Det är ju inte små hantverksföretag som gör våra dagligvaror. Det är stora transnationella företag med storskaliga, centralt placerade anläggningar.

35 skolor i landet
Bertil Elvin tror ändå att betoningen på det hantverksmässiga är det mest realistiska. Det är svårt att få gymnasieelever på den grundläggande yrkesutbildningen att intressera sig
för livsmedelsframställningens mikrobiologi, kemi och processteknik. Det får komma senare i form av utbildning på företagen och Livsmedelsteknisk högskola, YTH.
– Förslaget innebär att 35 skolor kommer att kunna erbjuda hantverksmässig livsmedelsutbildning, säger han.
* Hur går det med styckare? Det är ju brist på dem?
– Vi har fortfarande bekymmer med kött och chark. Här tror jag att det realistiska är att satsa på 3-5 skolor i till exempel Uppsala, Göteborg, Uddevalla och Malmö.

Industriell produktion
Den nya gymnasieskolan kommer att ha ett program för utbildning i modern industriteknisk produktion med fyra nationella inriktningar: maskin-, process-, underhåll-, samt plåt- och svetsteknik. Här ska också industriell livsmedelsproduktion finnas.
– Vi har haft en framgång inom Elprogrammet. Där finns en utbildning med den lokala profilen Food Production. Den ges som arbetsplatsförlagd utbildning under 10 veckor vid Kold College i Odense, Danmark, fortsätter Bertil Elvin.
Utbildningen sker i samarbete med flera stora företag som Arla Foods, Cloetta och Dafgårds.