Anställda på Majas Bröd i Vilhelmina arbetade i månader utan ersättning

Det runda huset med den gamla neonskylten har länge varit något av ett riktmärke i västerbottniska Vilhelmina. De senaste åren har Majlis Bryntesson och hennes anställda bageriarbetare i Majas Bröd AB stått för verksamheten i den anrika rörelsen.
Men när företaget skulle konkursa ville ägaren inte ta sitt ansvar. Inte förrän facket grep in.

[Ur nummer: 03/2010] I september förra året stod det klart att något var på gång. Majlis Bryntesson sålde sitt företag Majas Bröd AB. Den nya ägaren André Wehner bytte namn på företaget till Fikabrödspecialisten. Vid sin sida hade han ett så kallat ombud, tillika ny styrelsesuppleant i företaget, Mikael Åhlund, som varit inblandad i en rad olika avslutade och ännu pågående konkurser.
– Under ett möte med de anställda förklarade de nya ägarna att man skulle driva företaget i konkurs men att de anställda inte skulle oroa sig för ett sådant förfarande eftersom deras innestående löner och semesterersättningar skulle täckas av den statliga lönegarantin, berättar Livs ombudsman Östen Johansson i Region Norr.
Tiden går och bolaget fortsätter med sin bageri- och serveringsverksamhet i den runda byggnaden i hjärtat av Vilhelmina. Majlis Bryntesson fortsätter som daglig arbetsledare av verksamheten.
I början av november flyttas bageriverksamheten plötsligt till nya lokaler i ett industriområde i samhällets utkant.
Serverings- och försäljningsverksamheten fortsätter som vanligt i de gamla lokalerna.

Registrerade nytt bolag
Den 9 november registrerar Majlis Bryntesson ett nytt bolag, Stenmans konditori och bar KB, som därefter är det företag som betalar för rörelsens råvaror och fakturerar kunderna.
Men vem är det egentligen som är arbetsgivare?
När de anställda får sin lön den 25 november kommer pengarna från ett för dem tidigare okänt checkkonto.
– Jag kollade upp vem som betalat ut pengarna. Det framgick att det var Majlis Bryntessons nya bolag som betalade, berättar Matts Dahlberg, en av de fem anställda.
I år skulle det ha blivit fem år sedan Matts Dahlberg började på det lilla bageriet. Han har hela tiden arbetat sida vid sida med chefen, Majlis Bryntesson, och tycker att det känns märkligt att ha blivit så lurad.
– Hon försökte väl ta en genväg när det inte funkade ekonomiskt men… ja man undrar ju hur hon tänkte, säger han.
– Jag tycker det är ett under att hon stannar kvar på en sådan här liten ort, alla vet ju hur hon har betett sig, säger kollegan Joakim Schander, anställd på bageriet sedan 1998.

Förhandlingar utan resultat
I förhandlingar mellan Livs och Majlis Bryntesson hävdade Livs nu att Bryntessons nya företag, Stenmans konditori och bar KB, hade övertagit hela verksamheten och även arbetsgivaransvaret för de anställda.
Arbetsgivarparten hävdade att de anställda fortfarande är anställda i det ursprungliga företaget som sålts till André Wehner.
Förhandlingarna slutade i oenighet.
I början på december talar Majlis Bryntesson ut i lokaltidningen Västerbottens Folkblad och säger att hon ska lämna de centrala lokalerna på grund av att hon inte kan acceptera den nya hyran som fastighetsägaren Tre Läge Fastigheter beslutat om. Att det redan finns stora hyresskulder framgår inte i artikeln. Det nämns inte heller ett ord om att rörelsen skulle vara såld, tvärtom framstår hon som den självklare ägaren. Hon säger bland annat:
– Jag letar en ny lokal och mitt mål är att starta upp en ny verksamhet. Det är med vemod vi lämnar lokalen. Jag har drivit kaféet i åtta år och försökt återknyta till gamla tidens verksamhet.

Polisanmäld för stöld
Några dagar senare blev Majlis Bryntesson polisanmäld av fastighetsägaren Tre Läge Fastigheter AB för stöld alternativt grovt egenmäktigt förfarande av neonskylten ”Stenmans konditori” från fasaden samt vissa delar av bageriutrustningen.
De bagerianställda jobbar hela tiden på som vanligt i de nya lokalerna i industriområdet.
– Vi stod där och jobbade och visste varken ut eller in, vem som var arbetsgivare eller någonting. Jag hade arbetat där sedan 1999 så när Majlis Bryntesson plötsligt undrade om jag ville ha en provanställning visste jag inte vad jag skulle säga, berättar Örjan Jonsson.
– Ju mer jag kontrollerade desto fler varningsklockor började ringa, berättar ombudsmannen Östen Johansson. Han fortsätter:
– Det visade sig att det företag där våra medlemmar fortfarande var anställda hade flera månaders obetalda hyresskulder. Det fanns skatteskulder hos kronofogden och andra skulder på indrivningsföretag.
Några dagar innan jul begär fastighetsägaren Tre Läge Fasigheter bageriföretaget i konkurs och ärendet överförs till tingsrätten i Helsingborg.

Julafton utan lönekuvert
Dagen innan julafton väntar de anställda på sina löner, sammanlagt 69000 kronor. Men trots att de jobbat för fullt hela månaden kommer det inga pengar.
– Det var för väl att det fanns folk runt omkring och att man hade lite reserver, annars vet man inte hur julen skulle ha blivit, säger Matts Dahlberg.
Efter julhelgen fortsätter verksamheten som vanligt i bageriet. Majlis Bryntesson tar emot order och sköter arbetsledning.
Men den 11 januari var det på Majlis Bryntes?sons order produktionsstopp. Det fanns för lite order.
Den 13 januari lämnar även Livs på förbundets medlemmars vägnar in en konkursansökan mot företaget till Helsingborgs tingsrätt. Verksamheten vid bageriet har nu avstannat men fackförbundet uppmanar de anställda att fortsätta att gå till jobbet tills arbetsgivaren meddelar något annat.
– Efter några dagar uppmanade vi dem att göra en väderbeständig skylt som de fotograferade av och satte på bageriets dörr. Där stod bageriarbetarnas mobilnummer och ett meddelande om att de var tillgängliga för arbetsgivaren per omgående, berättar Östen Johansson.
Det blev den 25 januari – men ingen lön den här gången heller. Däremot fick man besked om att bolaget accepterat konkurs. En konkursförvaltare vid Ackordscentralen i Umeå utsågs och i början av februari fick de anställda äntligen ut sina löner tack vare den statliga lönegarantin.

Skulder i miljonklassen
Enligt konkursförvaltaren Agneta Gustavs?son är det ännu för tidigt att uttala sig om de exakta siffrorna som bouppteckningen kommer att sluta på.
– Men med förbehåll för att bouppteckninen inte är klar kan jag ju säga att tillgångarna i bolaget var några bagerimaskiner och att skulderna preliminärt uppgick till cirka en miljon kronor, säger hon.
– Det är en snårig utredning som vi kommer att få arbeta med. Vi har sex månader på oss från det datum då konkursen gick i genom så framåt sommaren kommer vi att kunna lägga fram våra slutsatser, fortsätter Agneta Gustavsson.
Mål & Medel har utan framgång sökt de båda styrelseledamöterna i bolaget (det vill säga Majas Bröd AB omdöpt till Fikabrödsspecialisten), ägaren och tillika styrelseledamoten Andre Wehnér samt suppleanten Mikael Åhlund.
– Konkursförvaltaren berättade att bolagets representanter sysslar med företagsplundring. En av dem har skrutit om att han varit med om över 20 konkurser, berättar ombudsmannen Östen Johansson.
– I det här fallet har bolaget använts som inköpscentral i syfte att inte betala. Bland annat finns över 20 mobilabonnemang registrerade på bolaget, fortsätter han.
Bageriarbetarna är nöjda med fackets och främst ombudsman Östen Johanssons insats.
– Han har gjort ett jättebra jobb både för oss som är med i Livs och för vår arbetskamrat Linda Våhlström som stod i serveringen och är med i Hotell- och restaurangfacket, säger Örjan Jonsson.

”Mer under ytan”
Majlis Bryntesson avböjer att svara på några frågor när Mål & Medel når henne. Hon vill inte tala om konkursen eller hur hon känner inför sitt agerande mot sina före detta anställda och arbetskamrater. Hon vill inte heller säga om hon nu bedriver någon verksamhet eller har planer på att nyetablera sig i Vilhelmina.
– Jag har kopplat in advokat på det här. Det finns mycket som inte är som det synes vara, men jag vill inte kommentera saken, säger hon.