[Ur nummer: 03/2010] Färre sägs upp inom den privata sektorn men det blir allt svårare för den som är uppsagd att hitta nytt jobb. Särskilt drabbade är privatanställda arbetare äldre än 60 år. Enlig Trygghetsfondens, TSLs, statistik beviljades i januari 1823 personer omställningsstöd. Motsvarande månadssiffra 2009 var 6459 personer.
– Efterfrågan på arbetskraft har ännu inte börjat öka för våra målgrupper, säger TSLs vd Tomas Petti. Vi tror att mönstret kommer att bestå en tid, många företag kan öka sin produktion utan att behöva nyanställa.
TSLs uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. Omställning kräver särskild kompetens och är viktig för alla parter: individen, företaget och facket. TSL finansierar omställningsåtgärder åt företag och fack lokalt.