Livs varslar om stridsåtgärder. Varslet innebär övertidsblockad, nyanställningsblockad samt blockad mot ökad bemanning. Stridsåtgärderna träder i kraft klockan 12.00 torsdagen den 1 april 2010.

[Ur nummer: 03/2010] Stridsåtgärderna riktar sig mot alla företag som omfattas av Livsmedelsavtalet och är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen, Li. Totalt berörs cirka 20 000 livsmedelsarbetare.
-Förhandlingarna har gått i stå så därför ser vi oss tvungna till att lägga detta varsel. Vi vill sätta tryck på vår motpart för att vi ska nå ett acceptabelt avtal, säger Hans-Olof Nilsson, Livs förbundsordförande.
När varslet läggs, den 19 mars, är det drygt en vecka kvar innan stridsåtgärderna träder i kraft.
-Vi hoppas att Li under tiden som är kvar ska inse allvaret och börjar förhandla med oss, understryker Hans-Olof Nilsson.
Livs blir genom det varsel som nu lagts först ut bland fackförbunden med att i årets avtalsrörelse konkretisera hotet om stridsåtgärder.
-Blockaderna är i sammanhanget en lindrig stridsåtgärd. Men hjälper inte detta är vi beredda på att ta till ett tyngre artilleri, säger Hans-Olof Nilsson.
Förhandlingarna har gått trögt överlag. Det är bland annat arbetsgivarnas möjlighet att runda företrädesrätten i lagen om anställningsskydd, las, och nivån på löneökningarna som varit stötestenarna.
I mars inleddes den så kallade opo-månaden. Det handlar om månaden innan kollektivavtalet löper ut, det är då de opartiska ordförandena träder in för att underlätta förhandlingarna. I vanliga fall brukar det vara fart på förhandlingarna vid denna tidpunkt men så var inte fallet denna gång.
Den 7 mars kom en första hemställan om nytt kollektivavtal. Livs var inte alls nöjda med förslaget utan avvisade det. Även övriga fackförbund i ”Facken inom industrin” det vill säga GS, IF Metall, Pappers, Sveriges Ingenjörer och Unionen avvisade sina avtalsförslag.
Förra söndagen hade Livs, GS, Pappers och IF Metall en gemensam presskonferens om det allvarliga läget i avtalsförhandlingarna. Alla förbunden inom industrin hade då dagen innan, lördagen den 13 mars, avvisat hemställan nummer två som de fått från de opartiska ordförandena.