[Ur nummer: 04/2010] Om ingen uppgörelse träffats slutar Livs avtal att gälla den 31 mars. Därefter inträder ett avtalslöst tillstånd. Livs har lagt ett varsel som träder i kraft den 1 april klockan 12.00. Den gäller blockad mot nyanställning, övertidsarbete och utökad bemanning. Varslet riktar sig mot de företag som omfattas av livsmedelsavtalet och är medlemmar i Livsmedelsföretagen, Li. Varslet omfattar både förbundets medlemmar och oorganiserade.
Vid ett varsel om strejk är det regionernas konfliktkommittéer och arbetsplatsklubbarna som ska leda det lokala arbetet. Den 25 mars lade Livs ett strejkvarsel som träder i kraft den 7 april klockan 12.00. Den omfattar sju arbetsplatser. Campbell soup i Kristianstad är inte en av de uttagna. (Se sidorna 8-9).
Strejkvakter ska övervaka arbetsplatsen. Vid en lockout måste tillfälliga lokaler ordnas utanför arbetsplatsen. Inga stridsåtgärder eller dispenser från sådana får beslutas eller beviljas lokalt. Det får endast göras av Livsförbundsstyrelse.
För att få konfliktersättning krävs tre månaders medlemskap innan konflikten träder i kraft. Enligt Livs stadgar utgår ersättning med ett belopp som motsvarar halva bruttoarbetsinkomsten per dag, max 520 kronor per dag. Beslut om den exakta summan tas av Livs förbundsstyrelse. Ersättningen är skattebefriad. Mer information finns på www.livs.se