[Ur nummer: 04/2010] Nästan 5000 västafrikanska bönder kan ta del av den ökande efterfrågan på ekologiska livsmedel i världen. Ett tyskt biståndsprojekt i FAOs regi hjälper brukarorganisationer med att uppfylla de krav som ställs för certifiering.
Marknaden för ekologiska och rättvisemärkta produkter i väst förväntas växa med omkring fem till tio procent per år under de kommande åren.
Den växande marknaden öppnar nya möjligheter för småbrukare i fattiga länder men hittills har bönderna haft svårt att bland annat uppfylla de krav på livsmedelsstandarder som finns i väst och behöver därför hjälp att möta certifieringskraven.