[Ur nummer: 04/2010] En ovanlig socialdemokratisk parlamentariker valdes in i Europaparlamentet i juni 2009. Verkstadsarbetaren Olle Ludvigsson, 60 år, har lång erfarenhet av fackligt arbete lokalt men har inte varit politiskt aktiv.
– Jag sade nej först till att ställa upp men tänkte sedan om. Det behövs människor i politiken med olika erfarenheter. Jag tror att det leder till bättre beslut, berättar han.
Den 9 mars ställde han en fråga i parlamentet till José Manuel Barroso, ordförande för EU-kommissionen. Han ville veta när kommissionen tänkte lägga fram ett lagstiftningsförslag för att komma till rätta med de problem som uppstått efter att EG-domstolen i fallen Laval, Rüffert, Viking och Luxembourg konsekvent gett de fackliga rättigheterna ett under?ordnat värde.
Barroso svarade att kommissionen arbetar på ett förslag men kunde inte ge något datum mer än att det är ett ämne som kommer att behandlas inom en snar framtid.
– Jag är ganska tillfreds med det svar jag fick av Barroso. Det kändes som att frågan tog ett steg i rätt riktning, säger Olle Ludvigsson.