[Ur nummer: 04/2010] Förespråkarna för in vitro meat pekar på en rad fördelar:
+ Det odlade köttet skulle räcka åt alla.
+ Med en framtida storskalig produktion skulle priset antagligen kunna bli attraktivt.
+ Det skulle framställas med betydligt mindre spillprodukter.
+ Risken för livsmedelsburna sjukdomar som salmonella eller galna ko-sjukan skulle minimeras.
+ De ekonomiska motiven för skövlingen av Latinamerikas regnskogar och andra hotade naturområden skulle minska drastiskt.
+ Köttproduktionens andel av växthusgaserna skulle minimeras.
+ Djuren skulle slippa lidande och död.
+ Vi skulle få ett hälsosammare kött fritt från tungmetaller och andra föroreningar.
+ Vi skulle få betydligt större möjlighet att kontrollera fetthalten och näringsinnehållet i våra köttprodukter.

Nackdelar som påpekats i debatten:
– Det skulle bli ett hårt slag för köttbönderna om in vitro meat tog …..stora marknadsandelar. Även slakterierna skulle drabbas.
– Forskningen är långt ifrån framme.
– Och så finns det ytterligare en viktig knäckfråga: Vill vi verkligen …..äta odlat kött?