[Ur nummer: 04/2010] Den 25 augusti 2008 inträffade en olycka på Scan i Linköping. En kvinnlig anställd fastnade med fingrarna i en maskin som skivar korv, och ådrog sig sårskador och en fraktur.
Maskinen hade tidigare in?gått i en linje, som var både CE-märkt och riskbedömd. När företaget skulle testa ett nytt sätt att förpacka produkterna plockades maskinen ur linjen. Någon ny CE-märkning och riskbedömning gjordes inte efter det att man förändrat utrustningen.
Maskinen var vid olyckstillfället inte skyddad på rätt sätt, och den saknade nödstopp.
I ett inspektionsmeddelande efter olyckan krävde Arbets?miljöverket att Scan skulle riskbedöma och CE-märka de maskiner man ändrar, bygger om eller flyttar. Senare, i en begäran om åtalsprövning, påpekade verket att: ”Testkörningar av maskiner ska ske på ett mycket kontrollerat sätt, med särskilda säkerhetsrutiner och instruktioner och med de skydd som är möjliga. Normal produktion får inte ske och skydd och övriga
säkerhetsarrangemang ska återställas snarast möjligt”.
Scan hade enligt Arbetsmiljöverket brustit i sitt ansvar genom att inte riskbedöma maskinen och arbetet.
Kammaråklagare Klas Engdahl vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Rema, gör samma bedömning.
Företrädare för bolaget har av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen.
De har inte tillräckligt riskbedömt arbetet och sett till att skyddsanordningar funnits.
Scan har därför fått, och godkänt, ett strafföreläggande med en företagsbot på 150000 kronor för arbetsmiljöbrott, vållande till kroppsskada.