[Ur nummer: 04/2010] I mars höll de fackförbund som är medlemmar i globala yrkesfederationen, IUL, en mejerikonferens i Argentina. En av deltagarna var Livs branschansvariga ombudsman Solweig Larsson.
– Den här typen av konferenser är viktiga, eftersom allt fler företag växer utanför det egna landets gränser. Vi behöver få kunskap om vad företagen gör runt om i världen, för att på så sätt hjälpas åt att driva frågan om schysst agerande världen över, säger Solweig Larsson.
För Livs vidkommande är det framförallt Arla foods som är aktiv internationellt inom mejerisektorn. Men alla de stora transnationella företagen agerar inom sektorn. Nya Zeeländska Fonterra har ett samarbete med Arla. De mäktigaste – Nestlé, Kraft foods och Unilever – har inte mejerier i Sverige, men de har produktionsanläggningar för andra varor med mjölk som råvara (Marabou ägt av Kraft) och glass (GB Glace ägt av Unilever). Nestlé (som äger Zoégas kaffe) är upphandlare av mjölkråvara och dominerar sektorn.
– Konferensen önskade ett fortsatt löpande samarbete rörande mejerifrågorna. IULs styrelse ska diskutera tillsättandet av en arbetsgrupp på sitt möte i april, säger Solweig Larsson.