Förhoppningarna om att in vitro meat skulle kunna minska köttindustrins jättelika andel av klimatutsläppen är ännu inte vetenskapligt dokumenterade. På SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik, hoppas man nu få anslag för att göra en ordentlig livscykelanalys av odlat kött.

[Ur nummer: 04/2010] – Vi tror ju att miljöpåverkan överhuvudtaget skulle bli mycket mindre med odlat kött, här i Sverige kan det vara så att effekterna av minskad övergödning skulle vara ännu större än den minskade växthuseffekten, säger Johanna Berlin, doktor i miljösystemanalys vid SIK i Göteborg.
Vad hon och hennes kollegor vill göra är att jämföra all miljöpåverkan som uppstår vid hanteringen av ett kilo nötkött, ett kilo griskött och ett kilo kyckling med odlat kött av samma slag. Vid en sådan analys jämförs all miljöpåverkan, från jord till bord.
Johanna Berlin, som själv äter kött, är noga med att poängtera att hon inte vill se ett stopp för all traditionell köttproduktion även om forskningen med odlat kött skulle uppfylla alla förväntningar.
– De djur som behövs för att hålla landskapen öppna och bevara den biologiska mångfalden ska vi ha kvar även i framtiden. Men vi vet ju också att all köttproduktion idag inte är lika idyllisk, så om vi blev av med den delen skulle det vara bra, säger hon.
* Vad säger du till den som tycker att det känns äckligt eller till och med onaturligt att äta odlat kött?
– Jag har märkt att när jag är ute och håller föredrag så brukar de flesta ändra sig, det brukar inte finns så många motståndare efter en stund.
– Vi odlar ju även grönsaker i växthus det är ju inte heller naturligt. Själv tycker jag inte att det är viktigt att djuret måste ha levat för att man ska kunna äta köttet.
* Kan in vitro meat bli ett hot mot köttindustrin i framtiden?
– Det är klart att köttbönderna kommer att påverkas. Men livsmedelsindustrierna kommer ju att finnas kvar, de behöver bara ställas om för in vitro-produktion.
* Hur länge tar det innan man kan få smaka en bit odlat kött?
– Det skulle inte behöva ta så länge om vi bara får resurser att komma igång ordenligt. Vi brukar säga att det odlade köttet skulle kunna finnas i affärerna om 20 år eller så.
* Varför odlat kött?
– För mig är det miljö- och klimatfrågorna som är viktigast. Vi vet att människor som får det lite bättre ställt vill äta mer kött, att man prioriterar det före mycket annat. Det ser vi tydligt i till exempel Kina nu. Därför tror jag inte att det är någon möjlig väg att säga till folk att sluta äta kött. Samtidigt så funkar det inte i längden med sådan miljöpåverkan som det vanliga köttet innebär, säger Johanna Berlin.